Podmínky spolupráce

Poskytovatel služby:
Tomáš Vojík
IČO: 07373121
Kontaktní e-mail: tovarnanabasne@gmail.com

Specifikace nabízených služeb

Web Továrna na básně provozuje tým básníků, jejichž specifikace činnosti je založena na principu tvorby básní na míru pro různé příležitosti. Básně jsou tvořeny vždy unikátně pro obdarovaného a výhradně dle požadavků klienta.

Uzavření a realizace zakázky

 • Klient vyplní poptávkový formulář na webu a specifikuje obsah básně.
 • Tým Továrna na básně nejpozději do 2 dnů reaguje na zadanou poptávku.
 • Zakázka se přijímá: Jsou poskytnuty všechny potřebné informace pro tvorbu básně. Téma básně je v souladu s nabídkou týmu Továrna na básně a je v souladu s etickým kodexem.
 • Zakázka se zamítá: Klient požaduje tvorbu básně, jejíž charakteristika je neslučitelná s nabídkou týmu Továrna na básně. Zejména se jedná o básně, jejichž obsah má být urážlivý, vulgární, neetický apod. Zároveň nepřijímáme objednávky básní v cizím jazyce.
 • Tým se v případě neúplnosti zadání doptá klienta na potřebné informace a odešle platební údaje pro uhrazení finanční částky za požadovaný rozsah a typ básně (viz ceník na webu).
 • Ve chvíli, kdy tým obdrží platbu na bankovní účet, je zakázka uzavřena a tým intenzivně pracuje na tvorbě básně. Nejpozději do 2-4 dnů od přijetí platby je báseň finalizována a odeslána klientovi ve formátu PDF do
  e-mailové schránky.
  Samozřejmě záleží na požadavcích klienta, tvorbu básně se snažíme maximálně urychlit s ohledem na dodržení vysoké kvality.
 • Před uzavřením zakázky je klient povinen seznámit se s těmito podmínkami spolupráce.
 • Uzavřením zakázky je předpokládán klientův souhlas s těmito podmínkami spolupráce.

Podoba zadání

Kompletní zadání by mělo obsahovat následující náležitosti:

 • Od koho je báseň (jméno)
 • Pro koho je báseň (jméno) + Záliby, charakteristika a povaha osoby apod. (záleží dle požadovaného obsahu)
 • Specifikace obsahu
        i. Pro jakou příležitost je báseň určena (př. narozeniny, proslov na svatbě, výročí apod.)
       ii. Další části obsahu (př. zajímavé zážitky ze života obdarovaného, vtipné momenty, úspěchy obdarovaného
           povolání, životní cíle a přání apod.
       iii. Další obsah dle Vašich preferencí
 • Podoba a specifikace obsahu básně by měla být úměrná požadovanému rozsahu. V případě většího množství informací, bude zohledněna vhodnost poetického uchopení informace do básně.
 • Tým básníků nevymýšlí další prvky obsahu (kromě obecně uchopitelných rýmů k narozeninám, přání k uzavření manželství apod.), drží se zaslaných informací, aby nedošlo k nechtěnému zkreslení obsahu básně či osoby obdarovaného.

Formát a cena básně

 • Standardní rozsah básně je 10 slok (40 veršů). Klient může požadovat specifický rozsah básně, výše částky za nestandardní rozsah je stanoven dle domluvy.
 • Báseň je zasílána ve formátu PDF do e-mailové schránky klienta.
 • Báseň je tisknutelná na formát A4.
 • Báseň neobsahuje logo Továrny na básně. Respektujeme, že se jedná o dárek od Vás, jehož primárním účelem není propagace tvůrce díla.
 • Výsledný dokument k tisku obsahuje: název básně, samotné sloky básně.
 • Aktuální cena za služby je uvedena na webu.

Způsob platby

 • Tým Továrna na básně vystaví fakturu pro uhrazení částky za požadovaný rozsah básně.
 • Splatnost faktury je 5 pracovních dní, nicméně klient bere v potaz termín, do kterého chce mít báseň vytvořenou.
 • Tvorba básně je zahájena ve chvíli připsání finanční částky za báseň na bankovní účet Továrny na básně.
 • V případě požadavku na expresní zpracování, je možné zaslat předběžně doklad o odeslání finanční částky bankovní na účet Továrny na básně. Již v tuto chvíli bude zahájena práce na básni.

Práce s osobnímu údaji

 • Odeslání poptávkového formuláře vyžaduje potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR (viz poptávkový formulář na webové stránce).
 • Zpracovávané osobní údaje:
  Jméno, příjmení
  E-mailová adresa
 • Účel zpracování: Kontaktní údaje pro uzavření a realizací zakázky tvorby básně na míru, případně pak realizace reklamace nebo zodpovězení dotazů.
 • Osobní údaje jsou týmem Továrna na básně jakožto správcem osobních údajů uchovávány pouze na dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené důvody.
 • Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.
 • Osobní údaje budou na požadavek klienta vymazány z databáze Továrny na básně.

Po realizaci zakázky

 • Klient bude doptán ohledně souhlasu s uveřejněním ukázky z básně na webu Továrna na básně. Samozřejmě respektujeme jedinečnost a osobitost výsledného díla a obdarovaného, tedy v případě, že budete chtít, báseň zůstane v naprosté tajnosti.
 • V případě, že bude klient souhlasit se zveřejněním básně nebo úryvku básně na webu Továrna na básně (v sekci Ukázky básní), báseň zde bude uveřejněna v anonymizované podobě (tedy bez uveřejnění osobních údajů).
 • Klient bude vyzván k zaslání reference a podání zpětné vazby o spokojenosti se spoluprací týmu Továrna na básně a spokojenosti s výsledným dílem. Zpětná vazba je pro nás velmi cenná.
 • Klient bude doptán na možnost uveřejnění reference na webu Továrna na básně v anonymizované podobě (pouze s uvedením křestního jména klienta).
 • Klient může bezplatně požadovat drobné úpravy v básni (př. určitá slovní spojení, výměna slov, které nezasáhnou do podstaty rýmů apod.).

Reklamace díla

 • Klient má právo reklamovat výsledné dílo v případě, že:
        tým Továrna na básně zjevně nedodržel zadání.
        tým Továrna na básně nedodržel rozsah básně.
 • V případě nedodržení zadání či rozsahu básně:
       Klient reklamuje výsledné dílo do 4 týdnů od přijetí básně. Pozdější reklamace není možná.
       Tým Továrna na básně odstraní chyby v díle dle specifikace od klienta ve lhůtě 5 pracovních dní.
 • Dodržení zadání, rozsahu i lhůty zpracování je garantováno týmem Továrna na básně, tedy reklamace nejsou předpokládány. Nezklameme Vás.

Básně jsou autorským dílem týmu Továrna na básně, jejich úpravy a jiné zásahy do obsahu provádí pouze autorský tým básníků Továrna na básně. Dílo podléhá autorskému zákonu a při koupi básně nepřechází autorská práva na klienta.

Obsah celého webu Továrna na básně není možné dále kopírovat, upravovat a šířit bez souhlasu týmu Továrna na básně.

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!