Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "nařízení") tímto souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení a e-mailové adresy (dále jen "osobní údaje"), projektu Továrna na básně (Tomáš Vojík, IČO 07373121) jako správci osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem administrace kontaktních informací pro realizaci zakázky tvorby básně na míru. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen/a v souladu s nařízením o všech svých právech, zejména právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu být informován/a o způsobu zpracování osobních údajů, právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!